● کاربران آنلاین : 0

● بازدید امروز : 70

● بازدید کنندگان امروز : 41

● بازدید هفته : 933

● بازدیدکنندگان هفته : 558

● امروز : جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

درصدها و رتبه‌های قبولی سراسری

رتبه‌ها و قبولی ها در کنکور دکترا سراسری

افتخار آفرینان سنجش و دانش در کنکور دکترای سراسری

نام خانوادگی نام نام رشته امتحانی رتبه عنوان رشته قبولی و نام دانشگاه
محمدی الاشلو فاطمه علوم ارتباطات ۱ علوم ارتباطات – دانشگاه تهران – نوبت دوم
هنری سیاوش عمران – مکانیک خاک و پی ۱ عمران – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
اخوان علاف آزاده مهندسی هسته ای / ۱ ۱ مهندسی هسته ای / ۱ = دانشگاه صنعتی شریف تهران – روزانه
دبیری مهران مامایی و بیماری های تولید مثل دام ۲ مامایی و بیماری های تولید مثل دام – دانشگاه تهران – روزانه
مدنی بجستانی سید مجتبی حقوق خصوصی فقه و حقوق خصوصی ۳ حقوق خصوصی – دانشگاه شهید بهشتی تهران – روزانه
علیزاده رویا تربیت بدنی /۱ ۳ مجموعه تربیت بدنی / ۱ – دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران – پیام نور
فضلی شهری حمیدرضا مکانیک – ساخت و تولید ۵ مکانیک – دانشگاه تهران – روزانه
محبی سمیه مدیریت ۶ مجموعه مدیریت – دانشگاه شهید بهشتی تهران – روزانه
ایاد مریم زبان و ادبیات فارسی ۶ زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
حسن پور حسام کامپیوتر /۳ ۷ مهندسی کامپیوتر / ۳ – دانشگاه شهید بهشتی تهران – روزانه
سالک سمانه پژوهش هنر تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر ۷ پژوهش هنر – دانشگاه الزهرا/س/ – تهران – روزانه
سلطانیان آلاله بیماریهای داخلی دام های کوچک ۷ بیماری های داخلی دام های کوچک = دانشگاه شهید چمران اهواز – روزانه
هادیزاده هانیه علوم باغبانی و فضای سبز – گیاهان زینتی ۹ علوم باغبانی و فضای سبز – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
پورعلی ملیحه ژئومورفولوژی ۹ علوم جغرافیایی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
مهدوی شهری امیرمهران هوافضا / ۱ ۹ مهندسی هوا-فضا / ۱ – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
منیدری رمضانعلی مدیریت آموزشی ۱۱ مدیریت آموزشی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
آقاجانی نوید عمران – سازه های هیدرولیکی ۱۳ عمران – دانشگاه سمنان – روزانه
شامخ نیا راضیه علوم اجتماعی ۱۵ علوم اجتماعی – دانشگاه الزهرا / س – روزانه
نوربان دهکردی نگین علوم سیاسی ۱۵ مجموعه علوم سیاسی – دانشگاه تهران – روزانه
صفا سروش علوم دامی – فیزیولوژی دام ۱۶ علوم دامی – دانشگاه تبریز – نوبت دوم
احمدزاده کرمانی هانیه نانو بیوتکنولوژی / ریز زیست فناوری ۱۶ نانوبیوتکنولوژی / ریززیست فناوری – دانشگاه تهران – روزانه
محبتی مرضیه مواد و متالوژی ۱۸ مهندسی مواد و متالوژی – دانشگاه علم و صنعت ایران تهران – روزانه
میربلوک آتنا علوم خاک / ۴ ۱۹ مجموعه علوم خاک / ۴ – دانشگاه ارومیه – روزانه
حسینی پور احمدآبادیان رضا حسابداری ۲۰ حسابداری – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
ابوالحسنی دانیال مکانیک /۱ ۲۰ مجموعه مهندسی مکانیک / ۱ – دانشگاه بیرجند – روزانه
یوسفی محمد بهداشت و بیماری های طیور ۲۰ بهداشت و بیماری های طیور – دانشگاه تهران – نوبت دوم
امامی مقدم سید امیرابراهیم شیمی – بیوتکنولوژی ۲۱ شیمی – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
باری سمانه حسابداری ۲۱ حسابداری – دانشگاه اصفهان – روزانه
سیفی غلامعلی علوم تربیتی /۲ ۲۱ مجموعه علوم تربیتی / ۲ – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
معتمدی حمید علوم اجتماعی /۱ ۲۴ مجموعه علوم اجتماعی / ۱ – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
ثمره موسوی سعیده بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی ۲۶ بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
سلطانی اصل هریس سهیلا روان شناسی ۲۷ روان شناسی – دانشگاه تبریز – روزانه
ختایی الهام زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی ۲۷ زیست شناسی / فیزیولوژی گیاهی – دانشگاه شاهد – روزانه
توسلی احد مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی ۲۹ مرتع داری، آبخیزداری، بیابان زدایی – دانشگاه هرمزگان بندرعباس – روزانه
جاقوری معصومه علوم جغرافیایی – برنامه ریزی شهری ۳۰ علوم جغرافیایی – دانشگاه یزد – روزانه
جلاییان زعفرانی مریم عمران – سازه ۳۲ عمران – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
خان زاده رضا تربیت بدنی / ۳ ۳۲ مجموعه تربیت بدنی / ۳ – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
اسکندری مهدی معدن – اکتشاف ۳۴ معدن – دانشگاه صنعتی سهند تبریز – روزانه
فخر شاملو نعیمه برق /۲ ۳۶ مجموعه مهندسی برق / ۵ – دانشگاه شاهرود – روزانه
شهدادی علیرضا علوم دامی – اصلاح نژاد دام ۳۷ علوم دامی – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
موسوی نژاد نقندر مجید زبان و ادبیات فارسی ۳۸ زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه فردوسی مشهد – وبت دوم
اخوان خالقی اویسا علوم دامی – تغذیه دام ۳۹ علوم دامی – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
معینی مهر سعیده علوم تاریخی / ۲ ۳۹ مجموعه علوم تاریخی / ۲ – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
فاطمی سیده زهرا مدیریت ۴۰ مدیریت – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
مویزی ثانی محمد عمران / ۱ ۴۰ مجموعه مهندسی عمران / ۱ – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
جمالی مطلق مهری زبان و ادبیات فارسی ۴۴ زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
هاشمی عفت السادات کلام ۴۵ مجموعه کلام – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
داوری محمد حقوق جزا و جرم شناسی ۴۶ حقوق جزا و جرم شناسی – دانشگاه قم – روزانه
سلیمانی الهام السادات علوم تربیتی /۳ ۴۶ مجموعه علوم تربیتی / ۳ – دانشگاه سمنان – روزانه
طلعتی باغ سیاهی امرالله آموزش زبان انگلیسی ۴۶ آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار – روزانه
سمیعی فرد مهسا روان شناسی ۴۸ مجموعه روان شناسی – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
بلوری بزاز محمد تقی عمران – مکانیک خاک و پی ۵۲ عمران – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
قدیمی مقدم گویا علوم تربیتی /۴ ۵۲ مجموعه علوم تربیتی / ۴ – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز – روزانه
خیرآبادی سمیه تربیت بدنی /۲ ۵۴ مجموعه تربیت بدنی / ۲ – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
خداشناس عبدل آبادی ناهید علوم زمین / ۱ ۵۶ زمین شناسی / ۱ – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت اول
خواجه مبارکه راشین زبان و ادبیات فارسی ۵۷ زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه بیرجند – روزانه
به کمال بهاره کامپیوتر – نرم افزار ۶۲ کامپیوتر – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
اقدس طینت جواد علوم اقتصادی ۶۳ مجموعه علوم اقتصادی – دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه
ریاضی هروی شیدا علوم تربیتی /۱ ۶۳ مجموعه علوم تربیتی / ۱ – دانشگاه شهید چمران اهواز – روزانه
حسینی زاده سمیه سادات زبان و ادبیات فارسی ۶۷ زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
مقامی علی عمران /۱ ۶۸ مجموعه مهندسی عمران / ۱ – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
فرودی خور علی عمران /۴ ۶۸ مجموعه مهندسی عمران / ۴ – دانشگاه تبریز – نوبت دوم
رمضان زاده نقندر شادی مواد و متالوژی ۷۲ مهندسی مواد و متالوژی – دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار – روزانه
میرشاه پناه زهرا حقوق خصوصی فقه و حقوق خصوصی ۷۴ حقوق خصوصی – دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری – روزانه
پور افروز الهام علوم شناختی ۷۷ مجموعه علوم شناختی – پژوهشکده علوم شناختی – تهران / غیرانتفاعی / – غیرانتفاعی
غفاریان زرعی آزاده حشره شناسی کشاورزی ۷۸ حشره شناسی کشاورزی – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
عالم زاده علیرضا الهیات / ۲ ۷۹ مجموعه الهیات / ۲ – دانشگاه مذاهب اسلامی – روزانه
مشیریان فراحی سیده مریم روان شناسی ۸۵ مجموعه روان شناسی – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
اللهیاری محبوبه تربیت بدنی /۱ ۸۶ مجموعه تربیت بدنی / ۱ – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
تقوی مندی فهیمه حقوق خصوصی فقه و حقوق خصوصی ۸۷ حقوق خصوصی – دانشگاه تهران – نوبت دوم
اولیایی ترشیزی احسان برق – مخابرات / سیستم ۹۰ برق – دانشگاه تبریز – روزانه
مرادی مرجانه الهه زراعت – اصلاح نباتات – زراعت ۹۱ زراعت / اصلاح نباتات – دانشگاه زابل – روزانه
گیوه چی حانیه بیوتکنولوژی کشاورزی ۹۴ مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
محمدخانی فاطمه مواد و متالوژی ۹۹ مواد و متالوژی – دانشگاه شیراز – روزانه
ایمانی جاجرمی پیمان عمران / ۱ ۱۰۱ مجموعه مهندسی عمران / ۱ – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
وحدت آرمین مواد و متالوژی ۱۰۱ مهندسی مواد و متالوژی – دانشگاه سمنان = روزانه
کتولی نفیسه بیماری شناسی گیاهی ۱۱۸ بیماری شناسی گیاهی – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
قهرمان میثم علوم سیاسی ۱۲۴ علوم سیاسی – دانشگاه تهران – نوبت دوم
حسینی یار حسن الهیات /۲ ۱۲۴ مجموعه الهیات / ۲ – دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران – پیام نور
قاین ابراهیم آبادی ملیحه الهیات /۱ ۱۲۶ مجموعه الهیات / ۱ – مجتمع آموزش عالی آیت اله العظمی حایری – میبد – روزانه
سلیمانی داودلی غلامعلی روان شناسی تربیتی ۱۲۷ روان شناسی تربیتی – دانشگاه شیراز – پردیس خودگردان
ولایتی حقیقی وحیده تربیت بدنی / ۴ ۱۲۷ مجموعه تربیت بدنی / ۴ – دانشگاه فردوسی مشهد – پردیس خودگردان
جاجرمی هانیه آموزش زبان انگلیسی ۱۲۹ آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
علیزاده بیرجندی زهرا روان شناسی ۱۳۰ مجموعه روان شناسی – دانشگاه علم و فرهنگ تهران / غیرانتفاعی / – غیرانتفاعی
نمدچیان علی برق – کنترل ۱۳۴ برق – دانشگاه تفرش – نوبت دوم
رحیمی احمدآبادی سمیه روان شناسی ۱۳۴ مجموعه روان شناسی – دانشگاه اصفهان – نوبت دوم
معافیان فاطمه آموزش زبان انگلیسی ۱۳۵ آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار – روزانه
کاریزنویی امیر مدیریت ۱۴۲ مدیریت – دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه
کوهی وردهکردی طاهره کامپیوتر /۳ ۱۴۲ مهندسی کامپیوتر / ۳ – دانشگاه شاهرود – پردیس خودگردان
قارونی حامد مکانیک – طراحی کاربردی ۱۴۷ مکانیک – دانشگاه سمنان – روزانه
کیمیا قلم مهسا شیمی – شیمی آلی ۱۴۸ شیمی – دانشگاه شاهرود – روزانه
بنازاده فرزانه فلسفه ۱۵۲ مجموعه فلسفه – دانشگاه قم – روزانه
توانا چهارطاقی مهدی صنایع ۱۵۴ مجموعه مهندسی صنایع – دانشگاه یزد – نوبت دوم
حایری فاطمه الهیات /۲ ۱۵۹ مجموعه الهیات / ۲ – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
کاراندیش مروستی سمیه شیمی – شیمی تجزیه ۱۶۵ شیمی – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
صفری زاده میناب مژده ریاضی – محض ۱۶۶ ریاضی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
حداد حسن آبادی منیره علوم جغرافیایی / ۲ ۱۶۷ علوم جغرافیایی /۲ – دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران – پیام نور
مرتضوی فر اعظم شیمی – شیمی فیزیک ۱۶۸ شیمی – مرکز پیام نور مشهد – پیام نور
صلواتی امید آموزش زبان انگلیسی ۱۷۰ آموزش زبان انگلیسی – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
ژیانی عیدگاهی مشهد احسان عمران – سازه ۱۷۱ عمران – دانشگاه شاهرود – روزانه
خریدار بقمچ فاطمه مدیریت ۱۷۲ مجموعه مدیریت – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
وطن خواه هادی تربیت بدنی / ۱ ۱۷۵ مجموعه تربیت بدنی / ۱ – دانشگاه تهران – پردیس خودگردان
اخوان بجستانی علی علوم جغرافیایی / ۳ ۱۸۸ علوم جغرافیایی / ۳ – دانشگاه خوارزمی تهران – پردیس خودگردان
حکاک دخت آزاده مهندسی صنایع ۱۹۹ مجموعه مهندسی صنایع – دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران – پیام نور
کفایی رضوی مصطفی ریاضی – کاربردی ۲۰۳ ریاضی – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
برهان علمی محمد مهدی برق / ۴ ۲۰۳ مجموعه مهندسی برق / ۴ – دانشگاه صنعتی شیراز – نوبت دوم
طالبی محسن مکانیک /۴ ۲۱۳ مجموعه مهندسی مکانیک / ۴ – دانشگاه بیرجند – روزانه
صادق زاده سمیرا شیمی – شیمی تجزیه ۲۲۰ شیمی – مرکز پیام نور مشهد – پیام نور
حقیقت نیا سارا برق /۵ ۲۲۲ مجموعه مهندسی برق / ۵ – دانشگاه شاهرود – نوبت دوم
افشانی مینو مدیریت ۲۲۷ مدیریت – دانشگاه لرستان – خرم آباد – روزانه
شاکری روش مجتبی صنایع ۲۳۱ مجموعه مهندسی صنایع – دانشگاه یزد – نوبت دوم
قشنگ نیره روان شناسی ۲۶۲ مجموعه روان شناسی – دانشگاه سمنان – پردیس خودگردان
گلیانی مهدی مواد و متالوژی ۲۶۶ مهندسی مواد و متالوژی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – نوبت دوم
رسولی محمد برق /۵ ۲۷۸ مجموعه مهندسی برق / ۵ – دانشگاه شاهرود – پردیس خودگردان
علی حوری محبوبه زبان و ادبیات فارسی ۲۸۵ زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
علیزاده مرتضی برق – قدرت ۲۹۲ برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – نوبت دوم
بهفر زهرا روان شناسی ۳۰۲ مجموعه روان شناسی – دانشگاه سمنان – پردیس خودگردان
علاقه بندی حسینی طوسی سید محسن مدیریت ۳۰۵ مجموعه مدیریت – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
اسیون بهجت الهیات / ۱ ۳۴۴ مجموعه الهیات / ۱ – دانشگاه فردوسی مشهد – پردیس خودگردان
بزازیان رضا مدیریت ۳۶۸ مجموعه مدیریت – دانشگاه تهران – روزانه
نبوره سیده اشرف فیزیک ۳۷۰ فیزیک – دانشگاه سمنان – روزانه
غلامپور اول محمد ریاضی – محض ۳۷۹ ریاضی – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
نجفی مینا شیمی – شیمی فیزیک ۴۲۱ شیمی – دانشگاه چمران اهواز – پردیس خودگردان
کوکبی سقی سمیه مدیریت ۵۹۹ مجموعه مدیریت – دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان – روزانه
عضو امینیان نگار زبان و ادبیات فارسی ۶۴۳ زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبد دوم
ارباب سمانه فیزیک ۷۶۰ فیزیک – مرکز پیام نور مشهد – پیام نور
داد مهر محمد صادق مدیریت ۱۰۳۹ مجموعه مدیریت – دانشگاه تهران – پردیس خودگردان