● کاربران آنلاین : 0

● بازدید امروز : 70

● بازدید کنندگان امروز : 41

● بازدید هفته : 933

● بازدیدکنندگان هفته : 558

● امروز : جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

ظرفيت پذيرش دانشگاه ها در كنكور سراسري

ظرفیت پذیرش رشته های هنر و معماری

کد رشته گرایش روزانه شبانه نیمه حضوری پیام نور غیر انتفاعی مجازی دولتی پردیس مجازی غیرانتفاعی مجازی پیام نور جمع کل
۱۳۵۰ برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری ۱۵۲ ۴۴ ۱۴۰ ۸۴ ۱۲۰ ۵۴۰
۱۳۵۱ طراحی شهری ۱۰۴ ۲۹ ۲۰ ۸۰ ۶۶ ۸۰ ۳۷۹
۱۳۵۲ مهندسی معماری ۲۸۴ ۱۰۱ ۸۵ ۸۲۰ ۱۴۰ ۱۴۳۰
۱۳۵۲ معماری منظر ۳۳ ۱۱ ۶۰ ۱۸ ۱۲۲
۱۳۵۲ مهندسی معماری اسلامی ۸ ۳ ۶۰ ۷۱
۱۳۵۲ مطالعات معماری ایران ۲۹ ۸ ۴۰ ۷۷
۱۳۵۲ بازسازی پس از سانحه ۱۰ ۱۰
۱۳۵۲ معماری داخلی ۱۳ ۹ ۱۲۰ ۲۲ ۱۶۴
۱۳۵۳ مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی ۶۰ ۲۲ ۸۲
۱۳۵۶ نمایش عروسکی ۶ ۶ ۱۲
۱۳۵۷ کارگردانی ۲۲ ۱۰ ۲۰ ۸ ۶۰
۱۳۵۷ سینما ۲۱ ۱۵ ۲۰ ۸ ۶۴
۱۳۵۷ تولید سیما ۱۵ ۸ ۲۳
۱۳۵۷ تهیه کنندگی ۲۰ ۱۰ ۳۰
۱۳۵۷ ادبیات نمایشی ۳۹ ۱۸ ۴۰ ۸ ۱۰۵
۱۳۵۷ رادیو ۴۰ ۲۰ ۶۰
۱۳۵۷ بازیگری ۱۶ ۴ ۸ ۲۸
۱۳۵۸ تصویر متحرک (انیمیشن) ۱۴ ۸ ۴۰ ۷ ۶۹
۱۳۵۸ ارتباط تصویری ۴۲ ۲۶ ۲۰۰ ۴۷ ۳۱۵
۱۳۵۸ تصویر سازی ۲۸ ۱۳ ۸۰ ۲۱ ۱۴۲
۱۳۵۸ نقاشی ۶۵ ۲۹ ۸۰ ۲۱ ۱۹۵
۱۳۵۸ عکاسی ۱۲ ۹ ۶ ۲۷
۱۳۵۸ مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی ۴۰ ۸ ۶ ۵۴
۱۳۵۸ باستان سنجی ۰
۱۳۵۹ پژوهش هنر ۱۰۹ ۳۸ ۲۰ ۱۱۰ ۴۵ ۴۰ ۳۶۲
۱۳۵۹ فلسفه هنر ۱۶ ۱۲ ۲۰ ۶ ۵۴
۱۳۵۹ صنایع دستی ۴۰ ۱۵ ۴۰ ۶ ۱۰۱
۱۳۵۹ هنر اسلامی ۴۵ ۲۵ ۱۰۰ ۵ ۱۷۵
۱۳۵۹ اقتصاد هنر ۰
۱۳۵۹ مطالعات موزه ۵ ۲ ۷
۱۳۶۰ آهنگسازی ۸ ۶ ۱۹ ۳۳
۱۳۶۰ موسیقی شناسی (آتئوموزیکولوژی) ۸ ۶ ۴ ۱۸
۱۳۶۰ نوازندگی موسیقی ایرانی ۸ ۶ ۴ ۱۸
۱۳۶۰ نوازندگی موسیقی جهانی ۸ ۶ ۴ ۱۸
۱۳۶۱ مدیریت پروژه و ساخت ۲۹ ۹ ۶۰ ۴۰ ۱۸ ۸۰ ۲۳۶
۱۳۶۱ فناوری معماری بیونیک و دیجیتال ۴۳ ۱۹ ۶۰ ۱۲۲
۱۳۶۱ انرژی معماری ۱۴ ۱۱ ۲۰ ۱۵ ۶۰
۱۳۶۱ فناوری معماری دیجیتال ۰
۱۳۶۲ طراحی صنعتی ۴۹ ۲۱ ۳۶ ۱۰۶
۱۳۶۳ فرش ۳۵ ۱۴ ۴۰ ۸۹
۱۳۶۳ طراحی پارچه و لباس ۱۳ ۵ ۶۰ ۷۸

ظرفیت پذیرش رشته های کشاورزی و منابع طبیعی

کد رشته گرایش روزانه شبانه نیمه حضوری پیام نور غیر انتفاعی مجازی دولتی پردیس مجازی غیرانتفاعی مجازی پیام نور جمع کل
۱۳۰۱ مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری ۱۹۵ ۶۲ ۲۰ ۳۶ ۳۱۳
۱۳۰۱ مهندسی منابع طبیعی – مرتعداری ۱۹۰ ۵۶ ۲۴ ۲۷۰
۱۳۰۲ مهندسی کشاورزی – آبیاری و زه کشی ۲۲۵ ۶۷ ۲۰ ۴۲ ۳۵۴
۱۳۰۲  مهندسی کشاورزی – سازه های آبی ۲۰۷ ۶۹ ۲۰ ۱۶ ۳۱۲
۱۳۰۲  مهندسی کشاورزی – مهندسی منابع آب ۱۳۹ ۵۵ ۲۰ ۸ ۲۲۲
۱۳۰۲ مهندسی کشاورزی – هواشناسی کشاورزی ۲۸ ۱۲ ۴۰
۱۳۰۳ مهندسی کشاورزی – اصلاح نباتات ۲۶۰ ۷۳ ۱۲ ۱۳ ۳۵۸
۱۳۰۳ مهندسی کشاورزی – زراعت ۲۷۴ ۸۴ ۲۴ ۴۱ ۴۲۳
۱۳۰۳ علوم و تکنولوژی بذر ۵۴ ۱۹ ۲۰ ۹۳
۱۳۰۳ کشاورزی اکولوژیک (اگرواکرولوژی) ۱۵۷ ۳۰ ۲۲ ۲۰۹
۱۳۰۴ مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی ۱۴۵ ۶۹ ۳۶ ۴۰ ۳۴ ۴۰ ۳۶۴
۱۳۰۵ مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی ۴۶۴ ۱۶۴ ۱۰۰ ۳۶ ۷۶۴
۱۳۰۶ مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی ۸۳ ۲۵ ۹ ۱۱۷
۱۳۰۷ مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری ۲۴۶ ۶۲ ۴۰ ۴ ۳۵۲
۱۳۰۸ مهندسی کشاورزی – علوم خاک ۴۱۵ ۱۴۴ ۲۰ ۲۱ ۶۰۰
۱۳۰۹ مهندسی کشاورزی – علوم دام و طیور ۵۹۳ ۱۷۱ ۲۴ ۲۰ ۵۹ ۸۶۷
۱۳۱۰ مهندسی تولیدات گیاهی – اصلاح گیاهان باغبانی ۴۸ ۱۲ ۲۰ ۱۰ ۹۰
۱۳۱۱ مهندسی منابع طبیعی – شیلات کد ضریب ۱ ۱۵۷ ۳۵ ۲۰ ۳۸ ۲۵۰
۱۳۱۱ مهندسی منابع طبیعی – شیلات کد ضریب ۲ ۵۹ ۲۱ ۴۰ ۱۸ ۱۳۸
۱۳۱۱ مهندسی منابع طبیعی – شیلات کد ضریب ۳ ۷۰ ۲۱ ۶ ۹۷
۱۳۱۱ مهندسی منابع طبیعی – شیلات کد ضریب ۴ ۳ ۱ ۲۰ ۲۴
۱۳۱۲ مهندسی منابع طبیعی – چوب کد ضریب ۱ ۵۵ ۲۲ ۱۲ ۸۹
۱۳۱۲ مهندسی منابع طبیعی – چوب کد ضریب ۲ ۱۴ ۸ ۲۰ ۴۲
۱۳۱۲ مهندسی منابع طبیعی – چوب کد ضریب ۳ ۴۰ ۲۲ ۱۶ ۷۸
۱۳۱۲ مهندسی منابع طبیعی – چوب کد ضریب ۴ ۳ ۳ ۶
۱۳۱۳ مهندسی منابع طبیعی – علوم و صنایع غذایی ۱۹۰ ۷۷ ۱۴۰ ۲۳ ۴۳۰
۱۳۱۴ مهندسی منابع طبیعی – حشره شناسی ۲۶۲ ۷۳ ۶۰ ۳۷ ۴۳۲
۱۳۱۵ مهندسی منابع طبیعی – بیماری شناسی گیاهی ۱۹۳ ۵۲ ۱۲ ۱۰۰ ۱۹ ۳۷۶
۱۳۱۷ مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست ۱۸۵ ۸۰ ۱۲ ۶۰ ۱۶ ۳۵۳
۱۳۱۹ مهندسی مکانیک بیوسیستم ۲۶۳ ۸۹ ۵ ۳۵۷
۱۳۲۱ مهندسی منابع طبیعی – بیابان کد ضریب ۱ ۴۳ ۱۳ ۲ ۵۸
۱۳۲۱ مهندسی منابع طبیعی – بیابان کد ضریب ۲ ۶ ۶ ۱۲
۱۳۲۲ مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی ۸۰ ۲۸ ۱۲ ۱۲۰
۱۳۲۳ مهندسی منابع طبیعی – بیابان زدایی ۷۸ ۴۸ ۲۴ ۱۵۰
۱۳۲۴ مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی کشاورزی ۲۳۵ ۵۳ ۴۴ ۳۹ ۳۷۱
۱۳۲۵ مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی ۸۶ ۳۰ ۱۲ ۲۰ ۲ ۱۵۰
۱۳۲۶ مهندسی کشاورزی – شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ۷۷ ۲۲ ۹۹
۱۳۲۷ مدیریت کشاورزی ۱۵ ۱۰ ۲۵
۱۳۲۸ مجموعه مهندسی فضای سبز ۸ ۷ ۴۰ ۵۵

ظرفیت پذیرش رشته های فنی و مهندسی

کد رشته گرایش روزانه شبانه نیمه حضوری پیام نور غیر انتفاعی مجازی دولتی پردیس مجازی غیرانتفاعی مجازی پیام نور جمع کل
۱۲۵۱  مهندسی برق – الکترونیک ۶۶۷ ۲۲۰ ۶۰ ۷۹۰ ۶۰ ۱۸۴ ۱۹۸۱
۱۲۵۱ مهندسی برق – قدرت ۸۹۴ ۲۷۶ ۹۶۰ ۱۱۵ ۲۹۲ ۲۵۳۷
۱۲۵۱ مهندسی برق –  مخابرات ۸۷۰ ۳۰۴ ۴۵۰ ۲۳۰ ۲۱۳ ۲۰۶۷
۱۲۵۱ مهندسی برق -کنترل ۴۳۰ ۱۳۱ ۳۰۰ ۸۰ ۱۱۳ ۱۰۵۴
۱۲۵۱ مهندسی پزشکی – بیوالکتریک ۱۴۸ ۶۵ ۱۰۰ ۲۱ ۳۳۴
۱۲۵۱ مهندسی برق – مهندسی مکاترونیک ۶۹ ۳۹ ۴۰ ۳۵ ۱۸۳
۱۲۵۳ مهندسی اکتشاف نفت ۵۴ ۲۰ ۸ ۸۲
۱۲۵۳ مهندسی نفت – مهندسی حفاری  و بهره برداری ۶۹ ۱۴ ۲۰ ۱۰۳
۱۲۵۳ مهندسی مخازن هیدروکربوری ۱۱۶ ۲۸ ۴۰ ۱۸۴
۱۲۵۵ مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر ۱۷۹ ۵۹ ۲۵ ۲۶۳
۱۲۵۵ مهندسی پلیمر – مهندسی فرایند پلیمریزاسیون ۳۳ ۱۰ ۴۳
۱۲۵۶ مهندسی معماری کشتی – سازه کشتی ۴۰ ۲۲ ۶ ۶۸
۱۲۵۶ مهندسی معماری کشتی – هیدرو مکانیک کشتی ۴۷ ۳۰ ۵ ۸۲
۱۲۵۶ مهندسی معماری کشتی – مهندسی ساخت در صنایع دریایی ۸ ۴ ۱۲
۱۲۵۷ مهندسی شیمی ۱۰۰۴ ۳۳۰ ۲۰ ۳۲۰ ۱۸۴ ۲۱۸ ۲۰۷۶
۱۲۵۹ مهندسی صنایع کد ضریب ۱ ۳۵۴ ۱۲۱ ۳۵ ۳۹۰ ۲۴۰ ۱۵۴ ۴۰ ۱۳۳۴
۱۲۵۹ مهندسی صنایع کد ضریب ۲ ۹۹ ۲۲ ۲۸۰ ۱۲۰ ۲۲ ۴۰ ۵۸۳
۱۲۵۹ مهندسی صنایع کد ضریب ۳ ۲۰۱ ۴۵ ۵۰ ۲۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۶۵۶
۱۲۵۹ مهندسی صنایع کد ضریب ۴ ۱۱۸ ۵۹ ۷۰ ۲۸۰ ۱۲۰ ۵۱ ۴۰ ۴۰ ۷۷۸
۱۲۵۹ مهندسی صنایع کد ضریب ۵ ۷ ۳ ۵۰ ۶۰
۱۲۶۲ مدیریت در سوانح طبیعی ۱۸ ۱۸ ۴۰ ۱۵ ۹۱
۱۲۶۳ مهندسی عمران – نقشه برداری ۱۲۱ ۶۷ ۶۰ ۲۴۸
۱۲۶۴ مهندسی عمران – سازه ۲۲۱۴ ۷۷۵ ۱۵۰ ۳۱۲۰ ۱۱۰ ۸۶۹ ۸۰ ۴۰ ۷۳۵۸
۱۲۶۶ مجموعه دریانوردی – حمل و نقل دریایی ۲۱ ۱۴ ۱۳ ۴۸
۱۲۶۶ مجموعه دریانوردی – بندر و کشتیرانی ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۳۰
۱۲۶۷ مهندسی مکانیک – ساخت و تولید ۲۷۸ ۱۲۲ ۲۰ ۱۲۰ ۸۰ ۱۱۳ ۷۳۳
۱۲۶۷ مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی ۹۳۲ ۳۴۳ ۴۰ ۲۴۰ ۴۰ ۴۰۷ ۲۰۰۲
۱۲۶۷ مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای ۹۱۵ ۳۰۱ ۴۰ ۲۶۰ ۱۶۰ ۳۶۵ ۲۰۴۱
۱۲۶۷ مهندسی مکانیک – بیومکانیک ۵۳ ۲۹ ۳۴ ۱۱۶
۱۲۶۷ مهندسی مکانیک – سیستم محرکه خودرو ۴۹ ۱۹ ۴۰ ۱۰۸
۱۲۶۷ مهندسی مکانیک – سیستم دینامیکی خودرو ۱۹ ۱۲ ۴۰ ۷۱
۱۲۶۷ مهندسی مکانیک – سازه بدنه خودرو ۲۸ ۱۹ ۴۰ ۸۷
۱۲۶۷ مهندسی مکانیک – مکاترونیک ۸۴ ۳۷ ۶۰ ۵۷ ۲۳۸
۱۲۶۸ مهندسی معدن – فرآوری معدنی ۱۰۳ ۴۱ ۶ ۱۵۰
۱۲۶۸ مهندسی معدن – مکانیک سنگ و تونل ۹۷ ۳۵ ۲۰ ۱۵۲
۱۲۶۸ مهندسی معدن – استخراج معدن ۹۸ ۳۹ ۳۶ ۱۷۳
۱۲۶۸ مهندسی معدن – اکتشاف معدن ۱۱۶ ۴۱ ۲۰ ۱۱ ۱۸۸
۱۲۷۲ مهندسی مواد – کد ضریب ۱ ۴۶۹ ۲۳۷ ۲۰ ۶۰ ۱۲۰ ۹۵ ۱۰۰۱
۱۲۷۲ مهندسی مواد – کد ضریب ۲ ۲۸ ۱۵ ۴۰ ۳۰ ۱۵ ۱۲۸
۱۲۷۲ مهندسی مواد – کد ضریب ۳ ۱۲۹ ۶۲ ۲۰ ۲۹ ۲۴۰
۱۲۷۲ مهندسی مواد – کد ضریب ۴ ۱۳۵ ۴۴ ۲۰ ۱۵ ۲۱۴
۱۲۷۲ مهندسی مواد – کد ضریب ۵ ۵۰ ۲۶ ۲۰ ۲۰ ۱۱۶
۱۲۷۳ مهندسی نانو فناوری – نانو مواد ۱۰۰ ۳۸ ۲۰ ۲۱ ۱۷۹
۱۲۷۶ مهندسی فناوری اطلاعات(IT) – کد ضریب ۱ ۱۴۸ ۴۱ ۱۵ ۳۵۰ ۲۲۰ ۶۹ ۲۰۰ ۱۰۴۳
۱۲۷۶ مهندسی فناوری اطلاعات(IT) – کد ضریب ۲ ۱۴۲ ۳۳ ۱۹۰ ۱۸۰ ۶۱ ۱۶۰ ۷۶۶
۱۲۷۷ مهندسی کامپیوتر – کد ضریب ۱ ۱۶۶ ۴۹ ۱۲۰ ۸۰ ۴۵ ۴۶۰
۱۲۷۷ مهندسی کامپیوتر – کد ضریب ۲ ۲۳۲ ۸۸ ۲۸۰ ۲۷۰ ۵۷ ۴۰ ۹۶۷
۱۲۷۷ مهندسی کامپیوتر – کد ضریب ۳ ۲۵۵ ۷۱ ۵۵ ۱۱۲۰ ۱۶۰ ۱۰۲ ۸۰ ۱۸۴۳
۱۲۷۷ مهندسی کامپیوتر – کد ضریب ۴ ۱۰ ۶ ۱۶
۱۲۷۹ مهندسی هوا و فضا ۴۲۴ ۲۲۵ ۲۰ ۴۰ ۱۴۱ ۸۵۰
۱۲۸۳ مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی ۶۹ ۳۷ ۲۲ ۱۲۸
۱۲۸۴ مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف ۷۲ ۴۰ ۲۰ ۱۷ ۱۴۹
۱۲۸۵ مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی – کد ضریب ۱ ۱۰۴ ۳۸ ۳۳ ۱۷۵
۱۲۸۵ مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی – کد ضریب ۲ ۴ ۲ ۱۵ ۲۱
۱۲۸۶ مهندسی پلیمر – صنایع رنگ ۲۸ ۱۱ ۳۹
۱۲۸۶ مهندسی رنگ – صنایع رنگ ۱۵ ۱۵ ۳۰ ۶۰
۱۲۸۸ مدیریت صنایع نساجی ۳ ۲ ۵
۱۲۸۹ مهندسی فراوری و انتقال گاز ۱۹ ۲ ۲۱
۱۲۹۰ مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت ۱۰ ۲۰ ۴۰ ۷۰
۱۲۹۲ مهندسی ایمنی و بازرسی فنی ۱۴ ۱۴
۱۲۹۳ مهندسی شیمی – بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ۲۷ ۸ ۲۰ ۵۵
۱۲۹۴ مجموعه ایمنی صنعتی – کد ضریب ۱ ۶ ۸۰ ۸۶
۱۲۹۴ مجموعه ایمنی صنعتی – کد ضریب ۲ ۱۰ ۱۰ ۱۵ ۳۵

ظرفیت پذیرش رشته های علوم پایه

کد رشته گرایش روزانه شبانه نیمه حضوری پیام نور غیر انتفاعی مجازی دولتی پردیس مجازی غیرانتفاعی مجازی پیام نور جمع کل
۱۲۰۱ زمین شناسی – پترولوژی ۱۶۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۰ ۳۲۰
۱۲۰۱ زمین شناسی – اقتصادی ۱۱۷ ۳۵ ۱۴۰ ۴۳ ۳۳۵
۱۲۰۱ زمین شناسی – تکتونیک ۱۱۵ ۳۴ ۶۰ ۸ ۲۱۷
۱۲۰۱ زمین شناسی – آبشناسی (ئیدروژئولوژی) ۷۲ ۱۸ ۲۰ ۱۱۰
۱۲۰۱ زمین شناسی – چینه شناسی و فسیل شناسی ۹۱ ۲۴ ۱۷۵ ۲۰ ۲۲ ۳۳۲
۱۲۰۱ زمین شناسی – رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ۳۸ ۱۲ ۴۰ ۲۰ ۱۱۰
۱۲۰۱ زمین شناسی – نفت ۹ ۳ ۱۲
۱۲۰۱ زمین شناسی – مهندسی ۵۴ ۲۱ ۸ ۸۳
۱۲۰۱ زمین شناسی – زیست محیطی ۶۲ ۱۹ ۴۰ ۱۱ ۱۳۲
۱۲۰۱ زمین شناسی – ژئوشیمی ۳۷ ۱۲ ۲۰ ۶۹
۱۲۰۱ سنجش از دور زمین شناختی ۱۲ ۳ ۱۵
۱۲۰۲ ژئوفیزیک ۱۴۰ ۵۹ ۲۰ ۸ ۲۲۷
۱۲۰۲ هواشناسی ۲۷ ۲۰ ۴۷
۱۲۰۳ شیمی – کد ضریب ۱ ۴۲۹ ۱۳۵ ۳۲۰ ۲۰ ۴۰ ۳۴ ۹۷۸
۱۲۰۳ شیمی – کد ضریب ۲ ۶۷۲ ۲۰۰ ۶۰۳ ۲۰ ۴۰ ۷۸ ۱۶۱۳
۱۲۰۳ شیمی – کد ضریب ۳ ۳۳۴ ۱۰۷ ۲۶۵ ۴۰ ۳۹ ۷۸۵
۱۲۰۳ شیمی – کد ضریب ۴ ۴۷۳ ۱۴۷ ۵۲۳ ۴۰ ۷۱ ۱۲۵۴
۱۲۰۳ شیمی – کد ضریب ۵ ۱۳۱ ۶۷ ۲۲ ۲۲۰
۱۲۰۳ شیمی – کد ضریب ۶ ۳۷ ۱۸ ۲۲ ۷۷
۱۲۰۳ شیمی – کد ضریب ۷ ۱۸۳ ۴۷ ۴۰ ۲۴ ۲۹۴
۱۲۰۴ فیزیک ۱۹۲۲ ۵۷۹ ۴۴۰ ۴۰ ۸۰ ۳۳۵ ۳۳۹۶
۱۲۰۵ فتونیک ۱۴۸ ۲۶ ۱۹ ۱۹۳
۱۲۰۵ مهندسی الکترواپتیک ۱۰ ۸ ۱۸
۱۲۰۶ زیست شناسی – علوم سلولی مولکولی ۱۴۰ ۵۲ ۸۰ ۲۱ ۲۹۳
۱۲۰۶ زیست شناسی – ژنتیک ۱۰۲ ۲۷ ۲۰ ۷۰ ۳۷ ۲۵۶
۱۲۰۶ زیست شناسی – میکروبیولوژی ۷۲ ۳۰ ۴۰ ۱۴۲
۱۲۰۶ زیست شناسی – بیوشیمی ۲۳۶ ۵۰ ۸۰ ۴۰ ۳۲ ۴۳۸
۱۲۰۶ زیست شناسی – بیوفیزیک ۴۰ ۷ ۴۰ ۷ ۹۴
۱۲۰۶ زیست  فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی ۱۰۷ ۴۸ ۲۰ ۶۰ ۲۳۵
۱۲۰۶ زیست فناوری دریا ۱۷ ۲ ۶ ۲۵
۱۲۰۷ آمار ریاضی ۴۵۹ ۱۶۳ ۱۲۰ ۱۰۰ ۹۲ ۶۱ ۱۲۰ ۱۱۱۵
۱۲۰۸ ریاضی محض ۲۹۴۶ ۸۴۲ ۸۴۰ ۴۲۰ ۲۴۰ ۴۴۱ ۶۴۰ ۶۳۶۹
۱۲۰۹ علوم کامپیوتر ۱۴۰ ۴۶ ۴۰ ۸۰ ۴۵ ۳۵۱
۱۲۰۹ نظریه تصمیم و مهندسی دانش ۲۱ ۶ ۱۵ ۴۰ ۸۲
۱۲۱۳ زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی ۱۸۳ ۵۳ ۱۴۰ ۲۶ ۴۰۲
۱۲۱۳ زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی ۱۲۸ ۲۸ ۶۰ ۲۱۶
۱۲۱۳ زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی ۲۵ ۷ ۸۰ ۱۱۲
۱۲۱۴ زیست شناسی – علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری ۹۴ ۲۸ ۵۵ ۱۷ ۱۹۴
۱۲۱۴ زیست شناسی – علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری ۷۹ ۲۴ ۳۵ ۱۳۸
۱۲۱۴ زیست شناسی – علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی ۶۴ ۸ ۶۰ ۳۰ ۵ ۱۶۷
۱۲۱۵ محیط زیست دریا – کد ضریب ۱ ۱۵ ۳ ۱۸
۱۲۱۵ محیط زیست دریا – کد ضریب ۲ ۵۰ ۱۸ ۴۰ ۱۰۸
۱۲۱۶  زیست شناسی دریا – کد ضریب ۱ ۶۳ ۱۹ ۲۹ ۱۱۱
۱۲۱۶  زیست شناسی دریا – کد ضریب ۲ ۴۲ ۱۵ ۵ ۶۲
۱۲۱۷ علوم دریایی و اقیانوسی (فیزیک دریا) ۲۹ ۱۰ ۱۱ ۵۰
۱۲۱۸ فلسفه علم ۲۸ ۷ ۳۵
۱۲۱۸ تاریخ علم ۹ ۹ ۴۰ ۵۸
۱۲۱۹ علوم شناختی ۲۸ ۷ ۴۰ ۷۵

ظرفیت پذیرش رشته های علوم انسانی

 

کد رشته گرایش روزانه شبانه نیمه حضوری پیام نور غیر انتفاعی مجازی دولتی پردیس مجازی غیرانتفاعی مجازی پیام نور جمع کل
۱۱۰۱ زبان و ادبیات فارسی ۷۱۲ ۲۹۳ ۱۴۸۷ ۱۰۰ ۴۰ ۱۷۴ ۱۰۰۰ ۳۸۰۶
۱۱۰۱ ادبیات کودک و نوجوان ۲۷ ۱۲ ۱۱۵ ۲۰ ۷ ۱۸۱
۱۱۰۱ ادبیات مقاومت ۹۱ ۳۹ ۶۹ ۲۰ ۱۶ ۲۳۵
۱۱۰۲ آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) – (جغرافیای طبیعی) ۱۶۵ ۵۸ ۳۲۹ ۱۲ ۱۶۵ ۷۲۹
۱۱۰۲ ژئومورفولوژی (جغرافیای طبیعی) ۱۲۵ ۴۸ ۲۰ ۴۳ ۲۳۶
۱۱۰۲ جغرافیا پزشکی ۱۵ ۲ ۱۷
۱۱۰۲ مخاطرات محیطی ۳۹ ۱۶ ۵۵
۱۱۰۲ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۵۶ ۸۱ ۳۹۱ ۳۵ ۲۴۰ ۹۰۳
۱۱۰۲ جغرافیا و برنامه ریزی شهری ۲۰۴ ۶۹ ۴۶۰ ۴۰ ۱۰۹ ۳۲۰ ۱۲۰۲
۱۱۰۲ جغرافیای نظامی ۴۴ ۴۴
۱۱۰۲ جغرافیا برنامه ریزی توریسم و اکوتوریسم ۸۴ ۲۹ ۱۴۰ ۴۱ ۲۹۴
۱۱۰۲ جغرافیای سیاسی ۳۸ ۱۱ ۴۶ ۲۰ ۳۰ ۱۴۵
۱۱۰۳ سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی ۵۰ ۱۴ ۲۰ ۴۹ ۱۳۳
۱۱۰۲ برنامه ریزی آمایش سرزمین ۳۱ ۱۱ ۲۰ ۱۵ ۷۷
۱۱۰۴ زبان و ادبیات عرب ۴۲۳ ۱۴۲ ۲۵۳ ۴۰ ۴۰ ۴۷ ۴۰ ۹۸۵
۱۱۰۴ مترجمی زبان عربی ۹۱ ۴۲ ۳۰ ۱۶۳
۱۱۰۵ مجموعه علوم اقتصادی ۷۷۵ ۲۸۰ ۲۳۰ ۳۲۰ ۱۵۱ ۱۷۵۶
۱۱۰۶ تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی ۳۹۶ ۹۹ ۴۶ ۶۰ ۴۰ ۱۷۴ ۸۱۵
۱۱۰۶ تربیت بدنی و علوم ورزشی بیومکانیک ورزشی ۲۷ ۹ ۸ ۴۴
۱۱۰۶ تربیت بدنی و علوم ورزشی رفتار حرکتی ۲۰۸ ۹۲ ۲۳ ۸۰ ۶۹ ۴۷۲
۱۱۰۶ تربیت بدنی و علوم ورزشی حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ۷۵ ۲۹ ۲۳ ۴۰ ۶۸ ۲۳۵
۱۱۰۶ تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی ۲۶۳ ۷۵ ۲۵۳ ۱۹۰ ۱۲۰ ۱۵۲ ۱۰۵۳
۱۱۰۷ تاریخ – تاریخ ایران باستان ۳۶ ۱۱ ۵ ۵۲
۱۱۰۷ تاریخ – تاریخ ایران اسلامی ۲۲۲ ۶۵ ۱۸۴ ۴۰ ۲۷ ۸۰ ۶۱۸
۱۱۰۷ تاریخ – تاریخ اسلام و تشیع و خلیج فارس ۱۲۷ ۵۳ ۱۰۷ ۶۰ ۴۱ ۴۰ ۱۲۰ ۵۴۸
۱۱۰۷ تاریخ – تاریخ عمومی جهان ۲۱ ۸ ۱۲ ۴۱
۱۱۰۸ علوم اجتماعی – مردم شناسی ۸ ۸ ۱۶
۱۱۰۸ علوم اجتماعی – جمعیت شناسی ۲۶ ۱۶ ۴۲
۱۱۰۸ علوم اجتماعی – جامعه شناسی ۲۳۸ ۸۰ ۶۹ ۴۰ ۴۶ ۴۷۳
۱۱۰۸ فلسفه علوم اجتماعی ۵ ۵ ۲۰ ۳۰
۱۱۰۸ علوم اجتماعی – توسعه روستایی ۸ ۸ ۱۶
۱۱۰۸ علوم اجتماعی – برنامه ریزی رفاه اجتماعی ۱۵ ۱۵ ۳۰
۱۱۰۸ علوم اجتماعی – مطالعات فرهنگی ۳۱ ۱۸ ۶۰ ۴۰ ۱۴۹
۱۱۰۸ مطالعات جوانان ۹ ۲۰ ۲۹
۱۱۰۸ برنامه ریزی توسعه منطقه ای ۱۴ ۸ ۱۳ ۳۵
۱۱۰۸ برنامه ریزی گردشگری (توریسم) ۵ ۵ ۶۰ ۱۵ ۸۵
۱۱۰۸ دانش اجتماعی مسلمین ۱۴ ۸ ۲۰ ۴۲
۱۱۰۹ فرهنگ و زبان های باستانی ۶۵ ۲۹ ۱۶ ۱۱۰
۱۱۱۰ زبان شناسی همگانی ۱۹۰ ۸۳ ۲۷۶ ۲۶ ۴۰ ۶۱۵
۱۱۱۰ آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان ۶۰ ۲۱ ۹۲ ۱۰ ۸۰ ۲۶۳
۱۱۱۰ زبان شناسی (واژه گزینی) ۱۰ ۱۰
۱۱۱۱ الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث ۳۶۹ ۱۱۵ ۲۹۹ ۲۹۲ ۸۰ ۸۰ ۲۰ ۱۲۰ ۱۳۷۵
۱۱۱۱ علوم قرآنی – علوم قرآن مجید ۲۵۶ ۲۵۶
۱۱۱۱ علوم حدیث و نهج البلاغه ۵۷ ۲۴ ۱۳۸ ۱۶۰ ۳۰ ۸۰ ۴۸۹
۱۱۱۱ تفسیر و علوم قرآنی ۲۰۴ ۶ ۷۰ ۲۸۰
۱۱۱۲ الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی ۳۵۷ ۱۲۸ ۱۸۴ ۲۸۴ ۸۰ ۹۷ ۸۰ ۲۴۰ ۱۴۵۰
۱۱۱۳ الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی ۵۰۲ ۱۸۶ ۲۳۰ ۳۱۰ ۴۰ ۳۴ ۱۲۰ ۴۰ ۱۴۶۲
۱۱۱۴ الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان ۱۰۲ ۳۷ ۲۳ ۸۰ ۸۰ ۵ ۴۰ ۳۶۷
۱۱۱۴ الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی ۹۹ ۳۶ ۴۰ ۱۷۵
۱۱۱۵ الهیات و معارف اسلامی – فقه شافعی ۲۳ ۶ ۲۴ ۴۰ ۹۳
۱۱۱۶ فلسفه ۶۴ ۴۰ ۲۰ ۱۲۴
۱۱۱۶ فلسفه تطبیقی ۶ ۴ ۱۰
۱۱۱۶ فلسفه منطق ۱۹ ۱۲ ۳۱
۱۱۱۶ فلسفه دین و منطق فهم دین ۵۴ ۳۲ ۵۰ ۴۰ ۹ ۱۸۵
۱۱۱۶ اخلاق ۴۰ ۲ ۱۴۳ ۲۰ ۱۶۰ ۳۶۵
۱۱۱۷ علوم تربیتی – برنامه ریزی آموزشی و درسی ۲۰۴ ۹۳ ۱۸۴ ۲۰ ۲۳ ۵۲۴
۱۱۱۷ علوم تربیتی – تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ۱۳۲ ۴۹ ۱۳۸ ۱۶۰ ۴۷۹
۱۱۱۷ علوم تربیتی – مدیریت آموزشی ۲۰۵ ۶۵ ۹۲ ۱۲۰ ۷۹ ۵۶۱
۱۱۱۷ آموزش و بهسازی منابع انسانی ۲۷ ۹ ۲۳ ۱۲۰ ۱۶ ۱۹۵
۱۱۱۷ علوم تربیتی – آموزش بزرگسالان ۷ ۴۰ ۴۷
۱۱۱۷ علوم تربیتی – تحقیقات آموزشی ۴۶ ۲۸ ۴۶ ۴۰ ۵ ۱۶۵
۱۱۱۷ علوم تربیتی – تکنولوژی آموزشی ۵۴ ۲۱ ۷۵
۱۱۱۷ مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی ۲۰ ۱ ۲۰ ۴۱
۱۱۱۹ علم اطلاعات و دانش شناسی ۲۰۵ ۸۰ ۹۲ ۳۰ ۲۰۰ ۲۷ ۴۰ ۶۷۴
۱۱۲۰ مجموعه زبان فرانسه ۴۹ ۲۶ ۸۰ ۷ ۱۶۲
۱۱۲۰ مترجمی زبان فرانسه ۵۱ ۲۲ ۴۰ ۷ ۱۲۰
۱۱۲۱ آموزش زبان انگلیسی ۴۵۳ ۱۶۱ ۱۳۰ ۲۷۰ ۱۶۰ ۱۵۴ ۸۰ ۱۴۰۸
۱۱۲۱ زبان و ادبیات انگلیسی ۱۵۶ ۳۹ ۶۹ ۷۰ ۴۰ ۷۷ ۴۵۱
۱۱۲۱ مترجمی زبان انگلیسی ۴۸ ۲۹ ۱۷۰ ۸۰ ۱۳ ۳۴۰
۱۱۲۲ آموزش زبان روسی ۱۴ ۱۴ ۴۰ ۶۸
۱۱۲۲ زبان و ادبیات روسی ۴ ۴ ۴۰ ۴۸
۱۱۲۳ علوم تربیتی – آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی ۳۴ ۲۰ ۶ ۶۰
۱۱۲۴ مترجمی زبان آلمانی ۱۶ ۸ ۸۰ ۱۰۴
۱۱۲۵ مدیریت جهانگردی – بازاریابی جهانگردی ۳۱ ۲۶ ۸۰ ۸۰ ۲۵ ۲۴۲
۱۱۲۵ مدیریت جهانگردی – برنامه ریزی توسعه جهانگردی ۴۲ ۲۱ ۸۰ ۱۰ ۱۵۳
۱۱۲۶ حقوق  خصوصی ۳۳۲ ۱۳۱ ۴۶ ۳۲۰ ۱۲۰ ۱۶۳ ۴۰ ۱۱۵۲
۱۱۲۶ حقوق بین الملل ۱۰۰ ۳۰ ۶۱ ۴۰ ۴۰ ۷۷ ۳۴۸
۱۱۲۶ حقوق جزا و جرم شناسی ۲۰۱ ۷۴ ۶۹ ۱۸۰ ۹۵ ۱۲۴ ۷۴۳
۱۱۲۶ حقوق عمومی ۱۶۵ ۴۷ ۲۰ ۴۰ ۱۱۹ ۳۹۱
۱۱۲۶ حقوق بشر ۳۸ ۱۶ ۲۰ ۱۲ ۸۶
۱۱۲۶ حقوق مالکیت فکری ۵۴ ۲۲ ۲۰ ۴۰ ۶۷ ۲۰۳
۱۱۲۶ حقوق محیط زیست ۱۰ ۱۰ ۲۰
۱۱۲۶ حقوق تجارت بین الملل ۲۷ ۱۵ ۴۰ ۱۲ ۹۴
۱۱۲۶ معارف اسلامی و حقوق خانواده ۴۱ ۴۱
۱۱۲۶ حقوق ارتباطات ۱۰ ۱۰ ۲۰
۱۱۲۶ حقوق تجاری اقتصادی بین الملل و شرکت های تجاری ۲۴ ۷ ۳۰ ۶۱
۱۱۲۷ ایران شناسی ۹۷ ۲۶ ۱۵ ۱۳۸
۱۱۲۷ اصول نسخه شناسی و حرمت نسخه های خطی و نسخه آرایی ۸ ۸
۱۱۲۸ آموزش زبان ژاپنی ۴ ۴ ۴۰ ۴۸
۱۱۲۹ زبان و ادبیات اردو ۳ ۳ ۴۰ ۴۶
۱۱۳۰ علوم سیاسی ۲۸۵ ۱۰۲ ۶۹ ۴۰ ۳۹ ۵۳۵
۱۱۳۰ روابط بین الملل ۱۴۷ ۵۰ ۲۰ ۳۵ ۴۶ ۲۹۸
۱۱۳۰ مطالعات منطقه ای ۱۲۲ ۷۴ ۴۰ ۳۵ ۲۵ ۲۹۶
۱۱۳۰ اندیشه سیاسی در اسلام ۵۴ ۲۳ ۴۰ ۱۰ ۱۲۷
۱۱۳۰ دیپلماسی و سازمان های بین المللی ۲۰ ۲ ۲۲
۱۱۳۱ مطالعات کشورهای آلمانی زبان ۵ ۵ ۱۰
۱۱۳۱ مطالعات آمریکای لاتین ۴ ۴ ۸
۱۱۳۱ مطالعات آمریکای بریتانیا ۵ ۵ ۱۰
۱۱۳۱ مطالعات روسیه ۵ ۵ ۱۰
۱۱۳۱ مطالعات فرانسه ۵ ۵ ۱۰
۱۱۳۱ مطالعات شبه قاره هند ۲۰ ۵ ۲۵
۱۱۳۱ مطالعات آمریکای شمالی ۹ ۹ ۱۸
۱۱۳۱ مطالعات جهان – مطالعات ژاپن ۵ ۵ ۱۰
۱۱۳۱ مطالعات جهان – مطالعات فلسطین ۵ ۵ ۱۰
۱۱۳۱ مطالعات جهان – مطالعات مصر ۵ ۵ ۱۰
۱۱۳۱ مطالعات جهان – مطالعات عراق ۵ ۵ ۱۰
۱۱۳۲ باستان شناسی ۱۳۹ ۴۵ ۴۰ ۱۶ ۲۴۰
۱۱۳۳ روان شناسی عمومی ۲۰۸ ۱۱۵ ۲۸۳ ۶۰ ۴۰ ۵۸ ۷۶۴
۱۱۳۳ روان شناسی بالینی و خانواده درمانی ۱۴۹ ۵۸ ۴۶ ۴۰ ۷۸ ۳۷۱
۱۱۳۳ سنجش و اندازه گیری (روان سنجی) ۱۰ ۱۰ ۲۰
۱۱۳۳ روان شناسی صنعتی سازمانی ۱۴ ۳ ۴ ۲۱
۱۱۳۴ حسابداری ۲۶۵ ۸۱ ۱۳۷ ۱۲۶۰ ۷۰ ۱۴۰ ۴۰ ۱۹۹۳
۱۱۳۴ حسابرسی ۲۰ ۱۸ ۳۱۰ ۱۰ ۳۵۸
۱۱۳۴ حسابداری مدیریت ۱۸ ۱۰ ۲۰۰
۱۱۳۷ مطالعات زنان ۷۴ ۲۳ ۹۷
۱۱۳۸ علوم ارتباطات اجتماعی کد ضریب ۱ ۲۸ ۲۶ ۸۰ ۲۵ ۱۵۹
۱۱۳۸ علوم ارتباطات اجتماعی کد ضریب ۲ ۲۲ ۱۷ ۲۳ ۲۰ ۴۰ ۳۰ ۱۵۲
۱۱۳۸ علوم ارتباطات اجتماعی کد ضریب ۳ ۳۰ ۳۰ ۱۰ ۷۰
۱۱۳۹ مددکاری اجتماعی ۱۳ ۱۱ ۲۴
۱۱۴۰ پژوهش علوم اجتماعی ۹۴ ۳۴ ۲۰ ۲۷ ۱۷۵
۱۱۴۲ مدیریت بازرگانی ۴۹۸ ۱۷۲ ۱۲ ۳۴۴ ۱۷۹۰ ۸۵ ۲۵۱ ۳۱۵۲
۱۱۴۲ مدیریت بازرگانی دریایی ۱۲ ۱۲
۱۱۴۲ مدیریت حمل و نقل بین قاره ای ۱۹ ۱۴ ۳ ۳۶
۱۱۴۲ مدیریت دولتی ۱۵۸ ۹۹ ۱۰ ۲۹۱ ۳۰ ۸۵ ۹۷ ۷۷۰
۱۱۴۲ مدیریت صنعتی ۲۳۲ ۸۶ ۷۷۰ ۸۰ ۱۲۳ ۸۰ ۱۳۷۱
۱۱۴۲ مدیریت فناوری اطلاعات ۱۰۸ ۴۴ ۱۰۷ ۸۰ ۱۶۵ ۳۶ ۱۰۰ ۴۰ ۶۸۰
۱۱۴۲ مدیریت تکنولوژی ۳۴ ۲۲ ۱۲۰ ۳۱ ۲۰۷
۱۱۴۲ مدیریت مالی ۹۰ ۲۸ ۲۳۰ ۴۰ ۵۷ ۴۴۵
۱۱۴۲ مدیریت کارآفرینی ۲۱۴ ۱۳۴ ۴۶ ۱۸۰ ۸۱ ۶۵۵
۱۱۴۲ مدیریت منابع انسانی ۴۷ ۱۸ ۲۳ ۸۰ ۲۵ ۱۹۳
۱۱۴۳ مجموعه روان شناسی ۲ (روان شناسی تربیتی) ۲۴۷ ۱۰۷ ۲۰۷ ۸۰ ۳۸ ۶۷۹
۱۱۴۳ مجموعه روان شناسی ۲ (مشاوره و رواهنمایی) ۱۸۷ ۷۹ ۶۹ ۴۰ ۴۴
۱۱۴۳ مجموعه روان شناسی ۲ (روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی) ۵۵ ۲۷ ۳۰
۱۱۴۶ محیط زیست – مدیریت و برنامه ریزی ۲۵ ۲۰ ۳۰ ۵۰ ۱۲۵
۱۱۴۶ آموزش محیط زیست ۱۰ ۱۰ ۶۹ ۱۵ ۱۵ ۴۰ ۱۵۹
۱۱۴۸ مدیریت اجرایی ۱۰۲ ۵۲ ۱۷۶ ۶۰ ۲۰۰ ۷۵ ۴۰ ۳۲۰ ۱۰۲۵
۱۱۴۸ مدیریت MBA ۳۹۳ ۱۳۲ ۳۴۴ ۱۲۰ ۲۰۵ ۱۸۹ ۸۰ ۱۴۶۳
۱۱۴۸ مدیریت امور شهری ۲۳ ۲۱ ۲۳ ۷۵ ۱۸ ۱۶۰
۱۱۵۲ مدرسی معارف اسلامی – مبانی نظری اسلامی ۶۰ ۲۷ ۸۷
۱۱۵۲ مدرسی معارف اسلامی –  اخلاق اسلامی ۱۶ ۶ ۲۲
۱۱۵۲ مدرسی معارف اسلامی – تاریخ و تمدن اسلامی ۲۲ ۶ ۲۰ ۴۸
۱۱۵۲ مدرسی معارف اسلامی – انقلاب اسلامی ۲۰ ۹ ۲۹
۱۱۵۲ مدرسی معارف اسلامی – آشنایی با منابع اسلامی ۳۴ ۲۱ ۲۰ ۷۵